දේශීය

රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ මෙරට සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකගේ අවසරය හිමි වෙයි

ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ හෙවත් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ මෙරට සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විසින් අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව අඳහස් දක්වමින් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර සඳහන් කර සිටියේ ඊයේ දවස තුළදී ප්‍රතිදේහ ජනක කඩිනම් පරීක්ෂණ කට්ටල හෙවත් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ මෙරට සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විසින් අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දී ඇති බවයි.

එය අද සිට හදුනාගත් කණ්ඩායම් සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදානම් කර තිබෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් මාධ්‍ය වෙත අඳහස් දක්වමින් සඳහන් කර සිටියේ.

පරීක්ෂණ තුළින් හදුනා ගන්නා රෝගීන්ගේ ආශ්‍රිතයින් අතර කොවිඩ් 19 රෝගය තිබේදැයි හදුනා ගැනීමට මෙය භාවිතා කරන බවත් ඔහු සදහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button