ක්‍රීඩා

බාසිලෝනා පාපන්දු සැණකෙලිය

වයස් කාණ්ඩ දෙකක ශූරතාව ‘බාසිලෝනා‘ ඇකඩමියට

කොළඹ බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමියේ සිව්වැනි සංවත්සරය පසුගියදා කොළඹ තුරඟ තරඟ පිටියේදී පැවැත්විණි. මෙහි විශේෂත්වය වූයේ බාසිලෝනා සිව්වැනි සංවත්සරය පාපන්දු තරඟාවලියකින් හා පාපන්දු සැණකෙලියකින් වර්ණවත් වීමයි. ‘බාසිලෝනා පාපන්දු සැණකෙලියේ‘ සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා යෞවන කටයුතු සහ ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ සහභාගී විය.

වයස් කාණ්ඩා තුනක් යටතේ පැවැති පාපන්දු තරඟාවලියේ දී විශිෂ්ට දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට තරඟාවලියට එක්වූ කනිෂ්ට පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් සමත් වූහ.

තරඟාවලියේ වයස අවුරුදු 12න් පහළ ශූරතාව දිනා ගැනීමට කොළඹ ජාත්‍යන්තර පාසල් පාපන්දු කණ්ඩායම සමත් වූ අතර එහි අනු ශූරතාව හිමි වූයේ ‘සසෙක්ස්‘ පාපන්දු ඇකඩමිය නියෝජනය කළ කණ්ඩායමටයි.

වයස අවුරුදු 14න් පහළ ශූරතාව දිනා ගැනීමට තරඟාවලියේ සත්කාරක බාසිලෝන පාපන්දු ඇකඩමි ‘A‘ කණ්ඩායම සමත් විය. මෙම කොටසේ අනුශූරතාව ද ‘සසෙක්ස්‘ පාපන්දු ඇකඩමිය විසින් දිනා ගැනීමට සමත් විය.

වයස අවුරුදු 16න් පහළ ශූරතාව ද සත්කාරක බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමි ‘A‘ කණ්ඩායම හිමිකර ගන්නා විට එම වයස් කාණ්ඩයේ අනුශූරතාව මාවනැල්ල කනිෂ්ට පාපන්දු ඇකඩමිය සතු විය.

පළමු වතාවට තරඟාවලියේ වයස් කාණ්ඩ තුනෙන්ම තරඟාවලයේ වීරයා තේරීම සිදු වූ අතර එම ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට ‘මයිලෝ‘ අනුග්‍රහයෙන් මවුන්ටන් පාපැදි තුනක් පිරිනැමීම ද තරඟාවලිය අවසානයේ සිදු විය.

බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමියේ සිව්වැනි සංවත්සර තරඟාවලියේ හා පාපන්දු සැණකෙලියේ අනුග්‍රාහකත්වය දරණු ගැබුවේ ද බාසිලෝනා පාපන්දු ඇකඩමියේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක ‘මයිලෝ‘ නෙස්ලේ ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසිනි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button