දේශීය

සිංහ පැටවුන් 3ක් උපත ලබයි

හම්බන්තොට, රිදීගම සෆාරි උද්‍යානයේදී ඊයේ (17 වැනිදා) සිංහ පැටවුන් තිදෙනෙකු උපත ලබා තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරු 4.45ට පමණ මෙම පැටවුන්ගේ උපත සිදුව ඇති බව සඳහන්.

එම පැටවුන්ගේ මව වන ෂීනා ජර්මනියේ සිංහ ධේනුවක් වන අතර පියා චීනයට අයත් සිංහයෙකු වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button