විදේශීය

ඇන්තෝනියෝ ගුටරෙස් නැවත එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් ධූරයට

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ධුරයට දෙවැනි වරටත් ඇන්තෝනියෝ ගුටරෙස් තේරී පත් වී ඇත. පළමු වරට 2017 වසරේ දී මෙම ධුරයට පත් වූ ගුටරෙස් පෘතුගීසි ජාතිකයෙකු වන අතර 1995 සිට 2002 දක්වා පෘතුගාලයේ අගමැති ධුරය දැරීය. එසේම 2005 සිට 2015 දක්වා එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණගතයන් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් ලෙස ද කටයුතු කර තිබිණි.

කොරෝනා වසංගතය සමඟ ලෝකය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මහඟු කාර්යය භාරයක් ඉටු කරමින් සිටින අන්තෝනියෝ ගුටරෙස්, විශේෂයෙන්ම කෙරෝනා මර්ධන එන්නත් දිළිඳු රටවලට ලබා දීම සඳහා විශාල මැදිහත් වීමක් සිදු කරමින් සිටී. වරක් ලෝක බලවතුන් සහ බටහිර රටවල් අමතා ඉතා තදින් ප්‍රකාශ කිහිපයක්ම නිකුත් කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා පවසා සිටියේ ධනවත් රටවල් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා කොරෝනා එන්නත් ඇණවුම් කිරීම සහ මිලදී ගැනීම නිසා දිළිඳු රටවලට කොරෝනා වසංගතයෙන් මිදීමට දැඩි අරගලයක් කිරීමට සිදු වන බවයි. එබැවින් ධනවත් රටවල් මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ දී දිළිඳ රටවලට සහාය දැක්විය යුතු බවයි. එසේම ලෝකයේ දිළිඳු රටවල හෝ කොරෝනා වසංගතය පැවතුනහොත් ලෝකය සුරක්ෂිත නොවන බවයි. ඒ නිසා තම රටවල මෙන් ම ලෝකයෙන් ම කොරෝනා වසංගතය තුරන් කිරීම ධනවත් හා බලවත් රටවල වගකීමක් බව ද මහලේකම්වරයා අවධාරණය කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button