විදේශීය

ඊශ්‍රායලයෙන් ලැබුණු කල් ඉකුත් වූ එන්නත් පලස්තීනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

“අපට ඊශ්‍රායලයෙන් ලැබුණු එන්නත් කල් ඉකුත්වීමට ඔන්න මෙන්න කියල තිබුණේ. අපි වහාම අගමැති මුහම්මද් සෂ්තායේ සමඟ සාකච්ඡා කර තීන්දුවකට ආවා. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලයෙන් ලැබුණු ‘ෆයිසර්’ එන්නත් 90,000 ම ආපසු යවන්න තීරණය කළා” ජාත්‍යන්තර ජන මාධ්‍ය අමතමින් පලස්තීන පාලන අධිකාරියේ සෞඛ්‍ය කටයුතු ඇමතිනී මාල් අල් කයිලා එසේ ප්‍රකාශ කළේ ඊශ්‍රායලයෙන් පස්තීන පාලන අධිකාරිය වෙත ලැබුණු කෝවිඩ් මර්ධන එන්නත් නැවත ඊශ්‍රායලය වෙත යැවීමට තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුවය.

පසුගිය මැයි 18 වැනි දා ඊශ්‍රායලයෙන් පලස්තීන පාලන අධිකාරය වෙත මෙම එන්නත් තොගය ලැබුණේ ඇතැම් පලස්තීනුවන්ගේ විරෝධය මධ්‍යයේ ය.

ඊශ්‍රායලය යනු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රෙය් මෙන් ම එන්නත් කරණය අතින් ද ඉදිරියෙන් සිටින රටක් වන බැවින් ඊශ්‍රායලයෙන් ලැබුණු එන්නත් තොගය පිළිබඳ ව පලස්තීන අධිකාරියේ යම් විශ්වාසයක් තිබුණි. විශේෂයෙන් ම මෙම ‘ෆයිසර්’ එන්නත් තොගය ඇමෙරිකාවෙන් ඉතා ඉක්මනින් ඊශ්‍රායලය වෙත ලැබී තිබුණු අතර ජෝ බයිඩ්න් ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමෙන් පසුව පලස්තීනයට සෞඛ්‍ය සහ මානුෂීය ආධාර වැඩි වශයෙන් ලබා දීමට ඉදිරිපත් විය. එයට ඊශ්‍රායලයේ කණස්සල්ල පල වී තිබුණු නමුත් පලස්තීනයට දිගින් දිගටම ආධාර කිරීමට ඇමෙරිකාව තීරණය කර තිබේ.

එසේ ම ‘කොවැක්ස්’ වැඩසටහන යටතේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ද පලස්තීන වැසියන්ට එන්නත් පරිත්‍යාග කර තිබුණි. ඒ ‘ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා’ එන්නතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button