විදේශීය

ජනපතිගේ ‘මත සහ සිතුවිලි’ පාසල් විෂය නිර්දේශයට

තමන් කියන දේ තමයි චක්‍ර ලේඛණය යැයි ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා පවසා වසරකට පමණ පසු තම ජනාධිපතිවරයාගේ සිතුවිලි සිය පාසල් සහ අධ්‍යාපන ආයතනවල විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් කිරීමට චීනය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ජනාධිපති  ෂී ජින්පින් ගේ සමාජ මත සහ සිතුවිලි චීන විෂය නිර්දේශයට ඇතුල් කෙරේ. නමුත් තවමත් එය නිශ්චිතව සිදුවන ක්‍රමවේදය මෙතෙක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

ඒ යටතේ ප්‍රාථමික අංශයේ සිට විශ්ව විද්‍යාල දක්වා ජනාධිපිවරයාගේ මත සහ සිතුවිලි ඇතුළත් කෙරෙන අතර මාක්ස්වාදය පිළිබඳ දැනුම සහ උනන්දුව වර්ධනය කිරීමට මෙසේ චීන පාසල්වල හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල විෂය නිර්දේශයට ජනාධිපතිවරයාගේ සමාජ මත සහ සිතිවිලි ඇතුළත් කරන බව චීන රජය ප්‍රකාශකර ඇත.

මේ තීරණයට එරෙහි ව චීනය තුළ කිසිදු විරුද්ධ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන්නේ චීනයේ විරුද්ධ පක්ෂ කිසිවක් ක්‍රියාත්මක නොවන බැවිනි. පවතින කොමියුනිස්ට් පාලක පක්ෂයට එරෙහි ව විරුද්ධ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම තබා සිතීමටවත් චීනය තුළ ඉඩක් නොමැත. ඒ සියල්ල චීනය තුළ දීර්ඝ කාලීන සිර දඬුවම් ලැබීමට හෝ මරණ දඬුවම ලැබීමට හේතු වන අපරාධ ගණයට වැටෙන වැරදිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button